Chương trình "Xây nhà cho người cùi - Thạch Xương, Tỉnh Sóc Trăng"