Chương trình "Chiếc cọ tí hon lần 6" - Trường mầm non Nê Có, Tỉnh Trà Vinh