"CÒN NHIỀU LẮM NHỮNG NHÂN TÀI TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC ĐANG MƠ ƯỚC ĐƯỢC ĐỦ NO NGÀY HAI BỮA & KHÔNG BỊ RỜI XA MÁI TRƯỜNG...CÁC TRẺ EM TRÊN THẾ GIỚI ĐƯỢC SINH RA GIỐNG NHAU, NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐỀU CÓ SỐ PHẬN NHƯ NHAU..!!! XIN QUÝ ÂN NHÂN MỞ RỘNG TẤM LÒNG TÀI TRỢ, ĐỂ THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC TRỌN VẸN ƯỚC MƠ TRỞ NÊN NHỮNG NHÂN TÀI , GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT NAM SÁNH VAI CÙNG CÁC CƯỜNG QUỐC TRÊN THẾ GIỚI...

XIN QUÝ VỊ CHỌN HỌC SINH ĐỂ TÀI TRỢ - ĐIỀN VÀO "SPONSORSHIP APPLICATION FORM"

GỬI VỀ EMAIL:

Tương lai của trẻ thơ bất hạnh Việt Nam, trông cậy vào sự rộng lượng của quý vị

Trân trọng tri ân
Đỗ Minh Hiếu - Chủ Tịch Kiêm Sáng Lập DFRO


Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::getPlugin() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 147

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 41

Strict Standards: Non-static method JRegistryFormat::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 373

Strict Standards: Non-static method JFilterInput::clean() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/format.php on line 45

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::getPlugin() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 147

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 41

Strict Standards: Non-static method JRegistryFormat::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 373

Strict Standards: Non-static method JFilterInput::clean() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/format.php on line 45

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 97

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 186

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 484

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 140

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JDispatcher::getInstance() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/html/html/content.php on line 48

Strict Standards: Non-static method JFactory::getDocument() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/highslide.php on line 51

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::getPlugin() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/nmapp.php on line 26

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_load() should not be called statically in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 41

Strict Standards: Non-static method JRegistryFormat::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 373

Strict Standards: Non-static method JFilterInput::clean() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/format.php on line 45

Strict Standards: Non-static method JFactory::getApplication() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_ts.php on line 43

Strict Standards: Non-static method JFactory::getDocument() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_ts.php on line 44

Strict Standards: Non-static method JURI::root() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_ts.php on line 48

Strict Standards: Non-static method JURI::root() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_ts.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JFactory::getApplication() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_allvideos.php on line 30

Strict Standards: Non-static method JFactory::getDocument() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_allvideos.php on line 31

Strict Standards: Non-static method JURI::root() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_allvideos.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::isEnabled() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_allvideos.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::getPlugin() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 75

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_load() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 41

Strict Standards: Non-static method JFactory::getLanguage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/plugin.php on line 113

Strict Standards: Non-static method JRegistryFormat::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 373

Strict Standards: Non-static method JFilterInput::clean() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/format.php on line 45

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::getPlugin() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/plugins/content/jw_allvideos.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JPluginHelper::_load() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 41

Strict Standards: Non-static method JRegistryFormat::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/registry.php on line 373

Strict Standards: Non-static method JFilterInput::clean() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home3/hieudo/public_html/libraries/joomla/registry/format.php on line 45
CHA MẸ TÌNH THƯƠNG-Các học sinh cần được tài trợ

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 TỈNH NINH BÌNH - HUYỆN YÊN MÔ - Phạm Thị Duyên 1356
2 TP.SÀI GÒN - HUYỆN CỦ CHI - Trương Thanh Tú 597
3 TỈNH NINH BÌNH - HUYỆN YÊN MÔ - Phạm Thị Hồng Thu 591
4 THỪA THIÊN HUẾ - HUYỆN NAM ĐÔNG - Lê Thị Mỹ Hằng 579
5 TP.HẢI PHÒNG - QUẬN HỒNG BÀNG - Nguyễn Quốc Huy 560
6 TỈNH VĨNH LONG - HUYỆN VŨNG LIÊM - Huỳnh Đăng Khoa 1441
7 TỈNH VĨNH LONG - HUYỆN BÌNH TÂN - Nguyễn Thị Cẩm Hường 646
8 TỈNH VĨNH LONG - HUYỆN BÌNH TÂN - Nguyễn Hoàng Linh 1245
9 TỈNH VĨNH LONG - HUYỆN BÌNH TÂN - Nguyễn Thị Ngọc Hân 1152
10 TỈNH QUẢNG BÌNH - HUYỆN BỐ TRẠCH - Nguyễn Thị Lệ Mỹ 1317
11 TỈNH QUẢNG BÌNH - HUYỆN BỐ TRẠCH - Ngô Thị Lan 603
12 TỈNH QUẢNG BÌNH - HUYỆN BỐ TRẠCH - Hoàng Thị Bích Ngọc 579
13 TỈNH QUẢNG BÌNH - HUYỆN BỐ TRẠCH - Dương Thi Ánh 602
14 TỈNH QUẢNG BÌNH - HUYỆN BỐ TRẠCH - Nguyễn Doãn Hoài Thương 575
15 TỈNH QUẢNG BÌNH - HUYỆN BỐ TRẠCH - Đinh Việt Hoàng 551