PV gia đình ÔNG THẠCH XƯƠNG- 57 TUỔI
Đc: Thị trần Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng