Hình ảnh tiền trạm tại trường THCS Song Lộc - Tỉnh Trà Vinh - Ngày 6.11.215