LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Dfro Head Office (Canada)

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Ms. TERESA HIEU MINH DO:  FOUNDER - INTERNATIONAL PROJECT DIRECTOR & VIETNAM REPRESENTATIVE. (Registered Director)

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Cel: 416 566 6824

Mrs.TUYET NGUYEN: PRESIDENT & TREASURER. (Registered Director)

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Cel : 289 3831 733

Mr.BEN HOANG: VICE PRESIDENT OF OPERATION. (Registered Director)

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Cel: 416 727 8304

Ms. MAI NGOC NGUYEN: PULIC RELATION & EVENT PLANNING DIRECTOR. (Registered Director)

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Cel:  416 844 5097

 

Dfro Branch Office (Vietnam)

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mr. LE HONG AN: PROJECT DEVELOPEMENT MANAGER

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Cel: 0938 842 330

Ms. NGUYEN THI THU THUYEN: ADMINISTRATIVE COORDINATOR

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Cel: 0121 750 8144

Mr. TRAN THAI DIEN: INFORMATION TECHNOLOGY  & WEBSITE  CONTROLLER

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   – Cel: 094 156 76 27

Ms. DO PHAM THANH HUONG: PROJECT COORDINATOR EVENT PLANNING SPECIALIST

E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Cel: 098 330 09 06