LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Ban Điều Hành DFRO tại Việt Nam

Email liên lạc của Tổ chức tại Việt Nam: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nguyễn Thị Thu Thuyền (Điều Phối Viên Hành Chính Tổng hợp) – Tel (0121 750 8144) – Email ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Trần Thái Điền (Quản lý công nghệ thông tin) – Tel (01292 678 222) – Email ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Trương Xuân Mai (Điều Phối Viên về Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng) - Tel (0944.450.417) – Email ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Đoàn Cảnh Lệ (Giám Đốc đều hành chi nhánh Miền Trung) - Tel (0168 724 4793) – Email ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Dfro Head Office (Canada)

General Inquiry Cel: 416-566-6824 / Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ms. Hieu Minh Thi Do. President & Founder.(Registered Director) E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Cel: 416 566 6824

Mr.Ben Hoang. Vice President of Operation (Registered Director) E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Cel: 416 727 8304

Mrs.Tuyet(Snowy) Nguyen. Treasurer (Registered Director) E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Cel : 289 3831 733

Tuan(Tommy) Anh Vu. Director Public Relation (Registered Director) Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Cell: 416 728 0488

Mai Nguyen, International Project Manager (Registered Director) Direct Line: 416 844 5097. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ms.Trinh(Theresa) Xuan Do. Youth Program Director & Executive Assistant - E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Cel: 647 291 4791

Mr.Richard Huy Nam Hoang. Fund Collection Administrator - E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mr. Brendan Nguyen. Project & Event Manager - Direct Line: (416) 588 8580 E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mr. Hoang Lam. Fund Collector - Direct Line: 416 550 2628 E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tuan Vo, Information Technology Manager - Direct Line: 647 267 2735. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.