Lý Thị Sương nhận Ipaid từ nhà tài trợ Ông Bà Nguyễn Anh Tuấn - Phụng Carol & Nickola, Canada