CHƯƠNG TRÌNH MÙA XUÂN VẪN ĐẾN 2015 - NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA - CHÙA LÂM QUANG Q.8