QUỸ TIẾT KIỆM ĐẠI HỌC

Qũy này được quản lý bởi tổ chức DFRO và AgriBank chi nhánh quận 4. Số tiền chuyển vào Quỹ tiết kiệm của mỗi em là  10 CAD tức là 200,000 VNĐ/ tháng.

Qũy tiết kiệm này sẽ đáo hạn khi học sinh đủ 18 tuổi. Và cũng là thời điểm học sinh hoàn thành tốt nghiệp cấp III. Để hướng học sinh thi tiếp vào trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp hoặc một trường nghề, nhằm giúp các em tìm được một công việc và một cuộc sống ổn định trong tương lai, khi đó các em sẽ thoát khỏi cảnh khó khăn và nghèo khổ. Số tiền này sẽ trang trải học phí cho năm học đầu tiên (nếu chi phí nhiều), trang trải đều cho các năm (nếu chi phí mỗi năm thấp). Đây cũng chính là lý do mà Tổ chức DFRO mở quỹ tiết kiệm này cho các em học sinh.

Điều kiện để được giải ngân toàn bộ số tiền trong quỹ Tiết kiệm:

Thứ nhất là khi các em đủ 18 tuổi và có giấy báo trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp, trường nghề thì các em mới được nhận số tiền này. Số tiền này sẽ được chia đều ra và sử dụng trang trải cho các năm học Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp hoặc học nghề của các em.

Thứ hai là số tiền này sẽ được giải ngân cho lý do nhân đạo như: cấp cứu khẩn cấp, bệnh tật…

Thứ ba, trường hợp giải ngân đặc biệt – khi học sinh bị Nhà tài trợ ngưng trợ cấp. Trong thời gian tìm kiếm Nhà tài trợ mới, tổ chức DFRO sẽ xem xét hoàn cảnh của học sinh và tiến hành giải ngân trước thời hạn số tiền ở Qũy tiết kiệm để các em trang trải chi phí học tập của năm.

Chính sách đầu tư của chương trình tiết kiệm học đường từ phía ngân hàng như sau:

Điều 1. Các từ ngữ sử dụng trong bản điều kiện, điều khoản này được hiểu như sau:

-         Chủ tài khoản TKHĐ: Là người Chủ sở hữu tài khoản TKHĐ, trực tiếp đăng ký mở tài khoản TKHĐ.

-         Người thụ hưởng: Là người Chủ tài khoản TKHĐ chỉ định tất toán tài khoản TKHĐ, nhận gốc lãi và các quyền phát sinh từ tài khoản TKHĐ (trong trường hợp Chủ tài khoản TKHĐ qua đời)

-         Tài khoản tiết kiệm học đường (tài khoản TKHĐ): Là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, trong đó khách hàng định kỳ gửi một số tiền nhất định trong một thời hạn nhất định để hưởng lãi và hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn cho nhu cầu học tập của khách hàng hoặc người thân trong tương lai.

-         Thẻ tài khoản TKHĐ: Là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của Chủ tài khoản TKHĐ về khoản tiền đã gửi vào tài khoản TKHĐ tại NHNo.

-         Ngày đến hạn của tài khoản TKHĐ: Là một ngày nhất định có thể trước hoặc sau ngày đến hạn gốc, tùy thuộc vào thời gian gửi góp sớm hoặc muộn của Chủ tài khoản ở các định kỳ gửi. Ngày đến hạn của tài khoản TKHĐ được tính theo công thức:

Ngày đến hạn của tài khoản TKHĐ = Ngày đến hạn gốc + ((số ngày gửi góp muộn – số ngày gửi góp sớm)/(tổng số kỳ gửi góp))

Điều 2. Thời hạn và phương thức gửi:

-         Đối với gửi tiền lần đầu: Chủ tài khoản trực tiếp gửi tại quày, các lần tiếp theo Chủ tài khoản có thể tự gửi hoặc gửi tiền thông qua người khác ở bất cứ chi nhánh nào của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam; hoặc chuyển khoản từ tài khoản khác, chuyển  khoản qua Atranfer (dịch vụ chuyển khoản trên Mobile Banking); chuyển khoản qua ATM; hoặc ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi cá nhân sang tài khoản TKHĐ.

-         Chủ tài khoản được quyền gửi tiết kiệm trước cho 1 hoặc nhiều định kỳ tiếp theo. Số tiền gửi trước cho 1 hoặc nhiều định kỳ phải bằng bội số của số tiền gửi mỗi định kỳ mà Chủ tài khoản đã đăng ký với NHNo, nhưng không được vượt quá tổng số tiền đăng ký còn phải gửi (tổng số tiền đăng ký gửi trừ đi số dư tài khoản TKHĐ tại thời điểm đó) của tài khoản TKHĐ. Thời gian gửi trước các định kỳ được trừ vào ngày đến hạn của tài khoản. Số tiền gửi trước cho các định kỳ được hưởng mức lãi suất bằng lãi suất quy định cho định kỳ gửi hiện tại.

-         Chủ tài khoản có thể gửi trễ hạn so với định kỳ gửi tiền đến hạn trong khoản thời gian là 12 tháng (12 định kỳ), thời gian gửi trễ hạn sẽ cộng thêm vào ngày đến hạn của tài khoản TKHĐ. Trường hợp Chủ tài khoản gửi trễ hạn quá 12 tháng tính từ ngày đến hạn định kỳ gửi tiền. tài khoản TKHĐ buộc phải tất toán. Trong trường hợp này, Chủ tài khoản được hưởng lãi suất như sau:

+ Lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 3 dưới đây cho số tiền, số ngày của từng định kỳ đã gửi đến định kỳ đã gửi cuối cùng.

+ Lãi suất không kỳ hạn cho số dư của tài khoản TKHĐ từ định kỳ đã gửi cuối cùng đến ngày Chủ tài khoản tất toán tài khoản TKHĐ. NHNo không điều chỉnh lại kỳ hạn gửi do Chủ tài khoản đăng ký ban đầu.

Điều 3. Tất toán tài khoản TKHĐ:

Chủ tài khoản phải trực tiếp làm thủ tục tất toán tại chi nhánh NHNo nơi mở tài khoản TKHĐ, NHNo chỉ thực hiện thanh toán một lần cho Chủ tài khoản toàn bộ số dư tài khoản TKHĐ.

Chủ tài khoản xuất trình thẻ tài khoản TKHĐ; giấy đăng ký mở tài khoản TKHĐ; CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực và điền đầy đủ các yếu tố quy định trên giấy rút tiền (theo mẫu in sẵn). Chữ ký trên giấy rút tiền phải đúng theo chữ ký mẫu đã đăng ký tại NHNo khi gửi tiền.

 1. Tất toán đúng hạn: NHNo thanh toán toàn bộ gốc & lãi cho Chủ Tài Khoản vào ngày đến hạn theo quy định
 2. Tất toán trước hạn: Chủ tài khoản có thể tất toán tài khoản trước hạn. NHNo không giải quyết  cho rút tiền từng phần, chủ tài khoản phải rút toàn bộ gốc và lãi. Chủ tài khoản được hưởng lãi cho số tiền, số ngày thực gửi của từng định kỳ đến ngày tất toán theo mức lãi suất được hưởng như sau:
 3. + Nếu T<12 tháng, được hưởng lãi suất  tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm tất toán.

  + Nếu 12 tháng =<T<= 50% kỳ hạn gửi, được hưởng lãi suất tất toán trước hạn bằng 40% lãi suất tiết kiệm 12 tháng (trả lãi cuối kỳ) tại thời điểm tất toán.

  + Nếu  50%<T<=80% kỳ hạn gửi, được hưởng lãi suất tất toán trước hạn bằng 50% lãi suất tiết kiệm 12 tháng (trả lãi cuối kỳ) tại thời điểm tất toán.

  + Nếu 80%<T<100% kỳ hạn gửi, được hưởng lãi suất tất toán trước hạn bằng 65% lãi suất tiết kiệm 12 tháng (trả lãi cuối kỳ) tại thời điểm tất toán.

  Trường hợp mức lãi suất tất toán thấp hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm tất toán tài khoản TKHĐ thì khách hàng được trả lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

  Trong đó: T là thời gian khách hàng thực gửi từ định kỳ gửi đầu tiên đến thời điểm tất toán tài khoản.

 4. Tất toán trễ hạn: Vào ngày đến hạn, nếu Chủ tài khoản không đến tất toán, số tiền gốc và số lãi đến hạn được NHNo bảo lưu chờ thanh toán cho khách hàng. Kể từ ngày đến hạn, số tiền gốc được NHNo trả lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm tất toán.

Điều 4: Lãi suất Lãi suất áp dụng cho tiết kiệm học đường là lãi suất thả nổi + lãi suất thưởng biên độ gia tăng theo năm, trong đó:

-         Lãi suất thả nổi: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng (trả lãi cuối kỳ) được điều chỉnh phù hợp với lãi suất thị trường. Khi có biến động về lãi suất trong mỗi định kỳ, lãi suất thả nổi sẽ được thay đổi áp dụng ở định kỳ tiếp theo. Lãi suất thả nổi áp dụng cho tài khoản TKHĐ đối với mỗi định kỳ là mức lãi suất áp dụng vào ngày đầu tiên của định kỳ đó.

-         Lãi suất thưởng gia tăng theo năm: Được tính từ năm thứ 2, mỗi năm gia tăng 0,1%/năm.

Điều 5.  Quyền và trách nhiệm của các Bên:

1. Quyền và trách nhiệm của NHNo:

a) Quyền của NHNo

-         Thụ các khoản phí phát sinh  (nếu có) liên quan đến giao dịch trên tài khoản TKHĐ

-         Tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi cá  nhân theo yêu cầu của Chủ tài khoản để chuyển số tiền gửi theo định kỳ đã đăng ký vào tài khoản TKHĐ.

-         Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị trục trặc ngoài khả năng kiểm soát của ngân hàng.

-         Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Trách nhiệm của NHNo

-         Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Chủ tài khoản, người thụ hưởng theo giấy phép đăng ký mở tài khoản TKHĐ.

-         Giữ bí mật về thông tin và tài khoản của Chủ tài khoản, trừ trường hợp 2 bên có thỏa thuận khác hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-         Giải quyết các yêu cầu về tra soát, khiếu nại của Chủ tài khoản liên quan đến các giao dịch trên tài khoản TKHĐ.

-         Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tài khoản:

a) Quyền của Chủ tài khoản:

-         Được quyền tất toán tài khoản TKHĐ trước hạn, đúng hạn, trễ hạn và hưởng các khoản gốc, lãi theo quy định, được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

-         Được quyền đăng ký và thay đổi thông tin đăng ký về Người thụ hưởng trong thời hạn của tài khoản TKHĐ.

-         Được ủy quyền cho người thụ hưởng hoặc người khác tất toán tài khoản TKHĐ.

-         Được hưởng các chương trình khuyến mãi của NHNo đối với tài khoản TKHĐ (nếu có)

-         Các quyền khác theo quy định của Pháp luật

b) Trách nhiệm Chủ tài khoản:

-         Gửi tiền vào tài khoản TKHĐ theo đúng số tiền và định kỳ gửi tiền đã đăng ký khi mở tài khoản TKHĐ;

-         Chịu trách nhiệm  với những giao dịch trên tài khoản TKHĐ

-         Đảm bảo tính chính xác của các thông tin đăng ký khi mở tài khoản TKHĐ, các thông tin thay đổi liên quan đến tài khoản TKHĐ;

-         Không được thay thế Chủ tài khoản.;

-         Thực hiện đúng các cam kết khi mở và sử dụng tài khoản TKHĐ

-         Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc mở, sử dụng và tất toán tài khoản TKHĐ theo quy định của NHNo (nếu có);

-         Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của NHNo và các cơ quan thẩm quyền (nếu có).

3. Quyền và nghĩa vụ của Người thụ hưởng:

a) Quyền của Người thụ hưởng:

-         Được quyền tất toán tài khoản TKHĐ và nhận các khoản gốc, lãi khi được chủ tài khoản ủy quyền hoặc khi Chủ tài khoản qua đời.

-         Các quyền khác theo quy định của pháp luật

b) Nghĩa vụ Người thụ hưởng:

-         Không được chuyển quyền tất toán tài khoản TKHĐ cho người khác,

-         Thanh toán các khoản phí liên quan đến việc tất toán tài khoản TKHĐ theo quy định của NHNo (nếu có)

-         Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến việc tất toán tài khoản TKHĐ (trong trường hợp Chủ tài khoản qua đời) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

Điều 6. Điều kiện người thụ hưởng tất toán tài khoản:

Người thụ hưởng được quyền tất toán tài khoản TKHĐ nếu: Chủ tài khoản qua đời và Người thụ hưởng phải đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự. Thủ tục tất toán tài khoản TKHĐ như sau:

a) Đối với người thụ hưởng đã có CMND khi đăng ký thông tin Người thụ hưởng:

-         Người thụ hưởng xuất trình CMND (Còn hiệu lực) phải trùng khớp với các dữ liệu CMND của Người thụ hưởng trong hệ thống quản lý của NHNo và giấy đăng ký thay đổi thông tin Người thụ hưởng (nếu có);

-         Thẻ tài khoản TKHĐ;

-         Giấy chứng tử của Chủ tài khoản.

b) Đối với Người thụ hưởng chưa có CMND khi đăng ký thông tin Người thụ hưởng:

-         Người thụ hưởng xuất trình giấy khai sinh (bản gốc) của Người thụ hưởng phải trùng khớp với các dữ liệu trong hệ thống quản lý của NHNo và giấy đăng ký thay đổi thông tin Người thụ hưởng (nếu có), CMND, Hộ khẩu.

-         Thẻ tài khoản TKHĐ;

-         Giấy chứng tử của Chủ tài khoản,

Điều 7. Điều khoản khác:

Các quy định khác không được quy định trong giấy đăng ký mở tài khoản TKHĐ này sẽ được thực hiện theo quy định sản phẩm tiết kiệm học đường trong hệ thống NHNo& PTNT Việt Nam.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Chủ tài khoản xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản, điều kiện trên đây. Cam kết thực hiện đúng các điều kiện cũng như pháp luật hiện hành