Chương trình tài trợ Phòng Máy Vi Tính tại Tỉnh Trà Vinh - Ngày 15/9/2016

Cho trường THCS SONG LỘC, XÃ SONG LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

Vào ngày 15/9/2016

Trị giá 77,500,000 VNĐ

Số lượng: 10 bộ máy tính bàn mới 100%

Được tài trợ bởi cá nhân bà Đỗ Thị Minh Hiếu - Chủ Tịch Tổ chức DFRO

Hình ảnh chương trình tài trợ Phòng Máy Vi Tính tại Tỉnh Trà Vinh - Ngày 15/9/2016