Hình ảnh thăm và tặng quà cho 60 bệnh nhân tại Trại Phong Sóc Trăng

Trị giá  30,130,000 VNĐ
Vào ngày 15/4/2015
Địa chỉ: Số 8 Lý Đạo Thành, Phường 5, TP. Sóc Trăng
Ngoài ra các bệnh nhân còn được nhận kẹo chocolate