Thăm và tặng quà cho gia đình Anh Nguyễn Hồng Ninh - Tỉnh Đồng Nai 28.5.2015

(Nhấn vào hình và nhấn F để xem lớn)

 

Để xem hình ảnh của chương trình, Qúy vị vui lòng nhấn vào link sau: