Hình ảnh Thăm và tặng quà cho Trẻ em tại Trung Tâm Mai Hòa & Trung Tâm Thiên Phước - Huyện Củ Chi (29.08.2015)