Thăm và tặng quà cho các Cụ già tại Trung Tâm Dưỡng Lão Nghệ Sĩ Sân khấu (18.08.2015)