Thăm và tặng quà cho TT HIV Mai Hòa, TT Trẻ Bại Não Thiên Phước - H.Củ Chi - tháng 3/2017