Thăm và trao quà cho trẻ em tại Trung Tâm Mai Hòa - huyện Củ Chi (05.08.2015)