Trợ giúp bệnh nhân phong

#. Tiêu đề của danh mục
1 Phỏng vấn gia đình Thạch Xương - Tỉnh Sóc Trăng - ngày 15.04.2015
2 Thăm và tặng quà tại Trại Phong Sóc Trăng - ngày 15.04.2015
3 Thăm và tặng quà 2 Trại phong Ba Sao - Hà Nam & Bến Sắn - Bình Dương - tháng 01.2014
4 Thăm 2 Trại phong Ba Sao - Hà Nam & Qủa Cảm  - Bắc Ninh - tháng 07.2013
5 Thăm và tặng quà tại 3 Trại Phong Bình Minh, Phước Tân - Đồng Nai & Bến Sắn - Bình Dương - tháng 04.2013 - part 1
6 Thăm và tặng quà tại 3 Trại Phong Bình Minh, Phước Tân - Đồng Nai & Bến Sắn - Bình Dương - tháng 04.2013 - part 2
7 Thăm và tặng quà tại 3 Trại Phong Bình Minh, Phước Tân - Đồng Nai & Bến Sắn - Bình Dương - tháng 04.2013 - part 3
8 Thăm và tặng quà tại 3 Trại Phong Bình Minh, Phước Tân - Đồng Nai & Bến Sắn - Bình Dương - tháng 04.2013 - part 4
9 Thăm và tặng quà tại 3 Trại Phong Bình Minh, Phước Tân - Đồng Nai & Bến Sắn - Bình Dương - tháng 04.2013 - part 5
10 Thăm, tài trợ bò và tặng quà cho bệnh nhân phong tại Trại Phong Eana - Tỉnh Đaklak, tháng 02/2012
11 Thăm và tặng quà cho Trại Phong Bến Sắn - Tỉnh Bình Dương - năm 2011
12 Thăm và khảo sát tại Bệnh Xá Đakkia - Tỉnh Kon Tum - ngày 4.4.2011
13 Thăm và tặng quà tại Trại Phong Văn Môn - Tỉnh Thái Bình ngày 15. 01.2011
14 Thăm và tặng quà tại Trại Phong Quy Hòa - Tỉnh Bình Định ngày 19. 01.2011
15 Thăm và tặng quà tại Trại Phong Quy Hòa - Tỉnh Bình Định ngày 19. 01.2011
16 Phóng sự tiền trạm các Trại phong - năm 2010 - part 1
17 Phóng sự tiền trạm các Trại phong - năm 2010 - part 2
18 Phóng sự tiền trạm các Trại phong - năm 2010 - part 3
19 Phóng sự tiền trạm các Trại phong - năm 2010 - part 4