Phóng sự truyền hình & các ca nhạc hoạt động từ thiện

STT Tiêu đề của danh mục
1
VTV3 - Chúng tôi là chiến sĩ - ngày 01.05.2015
2
VTC10 -  Chương trình “NETVIET STORIES” -  ngày 26.04.2015
3
VTV4 – “Culture Mosaic” - ngày 17.04.2015
4
VOV - Viết tiếp ước mơ cho chọ học sinh nghèo - tháng 01.2014
5
VTC10 - Chương trình "Người Việt Bốn Phương" - tháng 01.2014
6
VTV4 - Chương trình kết nối - tháng 01.2014
7
VTC10 - Chương trình "Người Việt Bốn Phương" - năm 2013
8 VOV  - Phóng sự từ thiện - tháng 08.2013
9 HTV7 - Phóng sự "Phụ Nự Và Cuộc Sống" - năm 2013
10 Nghĩ về tấm lòng nhân ái của nhạc sĩ Đỗ Minh Hiếu với những người đau khổ - ngày 8.03.2011
11 VOV  - Phóng sự từ thiện "Sống để yêu thương" - năm 2011
12 Phóng sự " Ngày Trở Về" - năm 2011
13 Ca khúc Hand in hand - Đỗ Minh Hiếu
14 VTV4 - Chương trình "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"  - năm 2011 (Vietnamese)
15 Đường từ thiện 3 năm hoạt động của  tổ chức (DFRO) -từ năm 2008 - năm 2010
16 VTV9 - Phóng sự từ thiện - năm 2009 - part 1
17 VTV9 - Phóng sự từ thiện - năm 2009 - part 2
18 Ca khúc Những giọt nước mắt - Đỗ Minh Hiếu
19 Ca khúc Tôi vẫn Biết - Đỗ Minh Hiếu
20 Ca khúc Ứơc mơ bình Thường - Đỗ Minh Hiếu
21 VTC10 - NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU - NGÀY 23.11.2017