Đào Thị Nụ

DFRO Xin chúc mừng Em Đào Thị Nụ (địa chỉ Xóm Xầu, xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam) đã thi đậu vào trường CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - HÀ NỘI. Chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non

DFRO CŨNG XIN TRÂN TRỌNG GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN QUÝ NHÀ TÀI TRỢ. NHỜ TÌNH THƯƠNG TRỢ GIÚP CỦA QUÝ VỊ, MỘT NHÂN TÀI TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐANG ĐƯỢC TRỌN VẸN ƯỚC MƠ. XIN ƠN TRÊN BAN TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN ĐỂN TRẢ TRÊN CUỘC SỐNG CỦA QUÝ VỊ & GIA ĐÌNH.

Đào Thị Nụ

Đào Thị Nụ

Giới tính: Nữ

Năm Sinh: 14/01/1998

Là sinh viên năm nhất Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương - Hà Nội. Trong năm học 2015-2016 em đạt thành tích học sinh tiên tiến.

Hoàn cảnh:  Bố bị thần kinh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn

Địa chỉ: Xóm Xầu, xã Yên Thái, huyện Yên Mô

 

Tải file về máy để in

Hộ nghèo

Tải file về máy để in

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

Học bạ

Tải file về máy để in

Giấy khen

Tải file về máy để in

Kết quả học tập

Tải file về máy để in

Thư mừng Giáng Sinh ; Cám ơn

Tải file về máy để in

Tài khoản

Tải file về máy để in