Giới thiệu tổ chức

Tổ chức Dreams Fulfilled Relief Organization là tổ chức từ thiện phi chính phủ được thành lập năm 2007 tại Vaughan, Ontario, Canada. Với mục đích giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh cơ nhỡ từ các thành phố lớn đến các vùng quê xa xôi hẻo lánh, giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ Toronto tới Sài Gòn, các thành viên trong tổ chức hoàn toàn đều là thiện nguyện viên và cùng hướng tới mục đích nhân đạo. Tổ chức hoạt động và làm việc như một gia đình để xây dựng những điều cần thiết cho một xã hội tươi đẹp.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức đã thực hiện nhiều chương trình nhân đạo như giáo dục, cứu trợ y tế, và nhiều chương trình gây quỹ. Trẻ em được giáo dục đúng cách là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của 1 đất nước, đó là lý do tại sao tổ chức luôn tạo cơ hội cho trẻ em nghèo Việt nam được cắp sách tới trường. Sau tất cả, những nỗ lực của tổ chức là để tạo nên sự thành công cho tất cả trẻ em nghèo.