Hình ảnh trao máy cắt nứa cho Gia Đình Thạch Xương - Tỉnh Sóc Trăng (24.08.2015)