Chương trình tài trợ 3 năm trường khiếm thị Hải Phòng

Tại trường Nuôi Dạy Trẻ Khiếm Thị - Quận Hồng Bàng – TP. Hải Phòng

Từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2011

Đây là chương trình tài trợ dài hạn đầu tiên trong hành trình từ thiện của Tổ chức DFRO tại Việt Nam.

Chương trình tài trợ này gồm có 2 phần:

+ Phần 1: Tài trợ Bữa ăn dinh dưỡng 3 năm cho 102 em, trị giá 100.000.000 VNĐ

+ Phần 2: Tài trợ kinh phí xây dựng trung tâm dạy nghề, phòng thực hành massage, bấm huyệt, đánh bóp, mua trang thiết thị, in sách chữ nỗi cho học sinh…, trị giá 153,000,000 VNĐ


Tổng giá trị tài trợ của chƣơng trình trong 3 năm là:  253.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba triệu đồng)

(Tương đương với $31.625 CAD – tỷ giá năm 2008, 1CAD = 8,000 VNĐ)

(Bằng chữ: Ba mươi mốt ngàn sáu trăm hai mươi lăm dollar Canada)

 

Được tài trợ bởi tổ chức DFRO

Thay mặt Cán bộ, Trẻ em tại Trường nuôi dạy Khiếm Thị - TP. Hải Phòng. Tổ chức DFRO trân trọng tri ân và cầu chúc Qúy vị ân nhân cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an & hạnh phúc.

Đại diện Dreams Fulfilled Relief Organization.

Điều Phối Hành Chánh.

Nguyễn Thị Thu Thuyền.