YÊU NHỮNG NGƯỜI CÙI

YÊU NHỮNG NGƯỜI CÙI

Chương trình Ở Miền Bắc

Trai Phong Ba Sao – Tỉnh Hà Nam, Trung Tâm Bảo trợ Xã Hội – Tỉnh Ninh Bình, Trẻ em làng chài–Thành Phố Hải Phòng, Trẻ em Trường Khiếm Thị - Thành Phố Hải Phòng

Chương trình Ở Miền Nam

Trai Phong Bến Sắn – Tỉnh Bình Dương, Trung Tâm Tân Thông – Thành Phố Sài Gòn nơi người già neo đơn bị bỏ rơi, Chùa Lâm Quang – Q.8 –Thành phố Sài Gòn nơi người già neo đơn bị bỏ rơi, Trẻ em Khiếm Thị - Trung Tâm Bừng Sáng – Q.10-Thành Phố Sài Gòn

Chương trình Ở Tây Nguyên

Trai Phong Eana – DakLak

I. Chương trình Ở Min Bc

I.1 Trai Phong Ba Sao – Tỉnh Hà Nam:

Địa chỉ : Xóm 8, Thị Trấn ba sao, huyện Kim bản, Tỉnh Hà Nam

Thời gian : Ngày 04-01-2014

Liên hệ : Mr. Bản - 091 220 2147

Số lượng bệnh nhân : 84 bệnh nhân

Số lượng con em bệnh nhân: 41 em

 

I.2 Trung Tâm Bảo Trợ - Tỉnh Ninh Bình:

Địa chỉ : Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Thời gian :

Liên hệ : Mr. Sửu – 0989 088 475

Số lượng người già : 90 bệnh nhân

Số lượng trẻ em: 40 em

 

I.3 Trường Khiếm Thị - Thành Phố Hải Phòng:

Địa chỉ : Ngõ 143 đường Trường Chinh, P. Đông Hòa, Q. Kiến An

Thời gian :

Liên hệ : Thầy Chuyền - 0904 188 517

Số lượng trẻ em: 136 em  (ở tại Trại: 100 em, ở bên ngoài 36 em)

 

I.4 Trẻ em Làng Chài – Thành Phố Hải Phòng:

Địa chỉ : Phường Ngọc Sơn, Phường Thượng Lý

Thời gian :

Liên hệ : Mrs. Thành - 0913.385.360

Số lượng trẻ em: 40 em

 

II. Chương trình Ở Min Nam

II.1 Trai Phong Bến Sn – Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ : Ấp Long Bình, Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Thời gian :

Liên hệ : Sr. Lan - 0907 90 10 60

Số lượng bệnh nhân : 395 bệnh nhân

Số lượng con em bệnh nhân ( học sinh cấp 2 trở xuống ) :116 em

 

II.2 Trung Tâm Bừng Sáng – Thành Phố Sài Gòn

Địa chỉ : Quận 10

Thời gian :

Liên hệ : Sr. Hoàng - 0909 681 611

Số lượng trẻ em: 35 em

 

II.1 Trung Tâm Tân Thông – Thành Phố Sài Gòn

Địa chỉ : Huyện Củ Chi

Thời gian :

Liên hệ : Cha Khi - 012 032 16916

Số lượng người già neo đơn bị bỏ rơi : 67 người

 

II.1 Chùa Lâm Quang – Thành Phố Sài Gòn

Địa chỉ : 301 Bến Bình Đông, P.14, Q.8

Thời gian:

Liên hệ : Sư Huệ Tuyến – 0908 293 383

Số lượng người già neo đơn bị bỏ rơi đang sống tại Chùa: 137 người

 

III. Chương trình Ở Tây Nguyên–Trại Phong Eana – Tỉnh DakLak

Địa chỉ : xã Dray Sat, huyện Krong ana, Daklak

Thời gian :

Liên hệ : Bsĩ Tố - 0168 226 0457

Số lượng bệnh nhân : 140 bệnh nhân

Số lượng con, cháu bệnh nhân ( học sinh từ 15 tuổi trở xuống ) :180 em

 

Tổng Cộng :

-         Số Bệnh Nhân của 3 Trại phong và người già bị bỏ rơi ở 3 Trung Tâm được nhận tài trợ là:   84+395+140 + 90 + 67 +137 = 913 người

-         Trẻ em :  41+116+180 +40+136+40+35=  588 em

1501 người (cả bệnh nhân, người già & trẻ em)

Đề Xuất Tài Trợ :

Người lớn: 600.000 đ/ 1 người (Đối với  bệnh nhân Trại phong Ba Sao). Trong đó: Trao tiền mặt (200,000 đ/người); Trao quà (400,000đ/1 phần/1 người).

Qùa được tài trợ dựa trên nhu cầu của bệnh nhân như: Radio (dung để nghe đài), dầu gió xanh, xà bông cục….., nhu yếu phẩm…

Người lớn: 300.000 đ/ 1 người (Đối với  tất cả cácTrại còn lại)). Trong đó: Trao tiền mặt (100,000 đ/người); Trao quà (200,000đ/1 phần/1 người).

Qùa được tài trợ dựa trên nhu cầu của bệnh nhân như: dầu gió xanh, dầu con hổ, xà bông cục….., nhu yếu phẩm…

Trẻ em: 100,000đ/ 1 em. Trong đó: Trao tiền mặt (50,000 đ/ em); Trao quà (50,000 đ/ phần/ em).

Qùa tặng dựa trên nhu cầu của trẻ em cần hiện tại như: Sách, vở, đồ dung học tập, sữa, bánh kẹo, đồ chơi…

Kết luận:

Gía trị tài trợ cho người lớn (Đối với Trại Phong Ba Sao): 84 bệnh nhân x 600,000đ/ bệnh nhân = 50,400,000 VND
Gía trị tài trợ cho người lớn, người già (Đối với các Trại Phong và Trung Tâm còn lại) 829 người x 300,000đ/ người = 248,700,000 VND
Gía trị tài trợ cho trẻ em:  588 trẻ em X 100,000 đ/ em = 58,800,000 VND

== Khoản chi phí cần để tài trợ cho 913 bệnh nhân, người già & 588 trẻ em của 3 Trại phong và các Trung Tâm, Trường Khiếm Thị, Chùa nêu trên: 357,900,000 VND

 

Gía Trị Tài Trợ Mỗi Trại Phong, Mỗi Trung Tâm:

1/ Trại phong Ba Sao – Tỉnh Hà Nam:

+ Bệnh nhân: 84 người x 600.000 = 50.400.000 VND

+ Trẻ em:  41 em x 100,000  =  4.100.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 630,500 VND

Tổng cộng: 55,130,500 VND


2/ Trại phong Bến Sắn – Tỉnh Bình Dương:

+ Bệnh nhân: 395 người x 300.000 = 118.500.000 VND

+ Trẻ em:  116 em x 100,000  =  11.600.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 2.659.500 VND

Tổng cộng: 132,759,500 VND


3/ Trại phong Eana – Tỉnh Daklak:

+ Bệnh nhân: 140 người x 300.000 = 42.000.000 VND

+ Trẻ em:  180 em x 100,000  =  18.000.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 2.040.000 VND

Tổng cộng: 62,040,000 VND


4/ Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội – Tỉnh Ninh Bình:

+ Người già: 90 người x 300.000 = 27.000.000 VND

+ Trẻ em:  40 em x 100,000  =  4.000.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 735.000 VND

Tổng cộng: 31,735,000 VND


5/ Trường Khiếm Thị – Thành Phố Hải Phòng:

+ Trẻ em:  136 em x 100,000  =  13.600.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 1.032.000 VND

Tổng cộng: 14,632,000 VND


6/ Trẻ em làng chài – Thành Phố Hải Phòng:

+ Trẻ em:  40 em x 100,000  =  4.000.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 330.000 VND

Tổng cộng: 4,330,000 VND


7/ Trung Tâm Bừng Sáng – Q.10 – Thành Phố Sài Gòn:

+ Trẻ em:  35 em x 100,000  =  3.500.000 VND

+ Bong bong, bao ni lông, bao thư : 276.000 VND

Tổng cộng: 3,776,000 VND

8/ Trung Tâm Tân Thông – Huyện Củ Chi – Thành Phố Sài Gòn:

+ Người già: 67 người x 300.000 = 20.100.000 VND

+ Bao ni lông, bao thư : 302.000 VND

Tổng cộng: 20,402,000 VND


9/ Chùa Lâm Quang – Q.8 – Thành Phố Sài Gòn:
+ Người già: 137 người x 300.000 = 41.100.000 VND

+ Bao ni lông, bao thư : 617.000 VND

Tổng cộng: 41,717,000 VND

 

TỔ CHỨC DFRO XIN THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM Ở CANADA

ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

“MÙA XUÂN VẪN ĐẾN 2014”

Trại phong Ba Sao – Hà Nam;Trại Phong Bến Sắn – Bình Dương;

Trại Phong Eana –Daklak Và Trẻ em Trường Mù, làng chài ở Hải Phòng,

Trung Tâm nuôi những người già bị bỏ rơi ở Ninh Bình, Quận 8, Củ chi – Thành phố Sài Gòn

(Nhấn vào hình để xem lớn)

Thay mặt toàn thể bệnh nhận và trẻ em của 3 Trại phong, trẻ em mồ côi, người già neo đơn ở các Trung Tâm nói trên, tổ chức DFRO trân trọng tri ân & cầu chúc gia đình Quý vị ân nhân luôn mạnh khoẻ, an lành & phúc lộc dồi dào.

Đỗ Thị Minh Hiếu
Chủ Tịch Sáng Lập DFRO
E-mail   : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cellular : 416-566-6824